Inventaris voor het publiek

Basissteun: recht op maatschappelijke integratie en het equivalent leefloon

Bijzondere steun ingedeeld per soort

Steun met betrekking tot huisvesting

Steun met betrekking tot energievoorziening

Steun in de vorm van voorschotten

Steun in natura

Steun met betrekking tot gezondheid

Steun met betrekking tot sociale, culturele en sportieve deelname

Steun in de vorm van begeleiding en advies

Steun met betrekking tot het aflossen van een zware schuldenlast

Steun met betrekking tot onderhoudsgelden

Bijzondere steun ingedeeld per doelgroep

Steun voor bejaarden

Steun voor daklozen

Steun voor illegaal verblijvende personen

Steun ten behoeve van kinderen

Andere onderwerpen in verband met OCMW steun