Laatste actualisering van de website: 03-04-2024

Deze website heeft 2 doelstellingen:

  1. pertinente informatie verschaffen over de bijstand en diensten van de 19 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze informatie is ondergebracht in fiches. Om de inhoud van de bijstand en diensten te kennen kan u opzoekingen verrichten ofwel via een inventaris ofwel via een trefwoordenregister.
  2. een overzicht geven van de voornaamste wetgeving die van toepassing is op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de hand van een "OCMW-gids".

U bent beroepshalve
bezig met OCMW-materies

 

OCMW-gids
De voornaamste wettelijke bepalingen